Uitgangspunten van het leren
  • Leren is presteren en trots mogen zijn op je prestaties.
  • We coachen onze leerlingen vanuit hun kracht. Talenten ontdekken, erkennen en ontwikkelen. Uitblinken mag!
  • Persoonlijke aandacht voor de ontwikkeling en het leerproces van onze leerlingen.
  • Ons onderwijs speelt in op de verschillen tussen leerlingen wat betreft tempo, niveau en leerstijl. Leerlingen leren en ontwikkelen zich op HC op verschillende manieren; leren vanuit de theorie, leren door te doen en leren vanuit levensechte situaties binnen en buiten de school. Leren door instructie, interactie, samenwerking en zelfstandig werken.
  • Leerlingen leren bij ons zelf verantwoordelijkheid te dragen voor het leren, het gedrag, de ander en de omgeving. Dat gaat niet vanzelf. We willen onze leerlingen leren hun eigen ontwikkeling te monitoren.
    In ons lesgeven gebruiken we als pedagogisch principe Coachen op kracht en als didactische principes hanteren we het ADI model, de vijf rollen van een leraar en het 4-taktmodel.

Uitgangspunten en visie

Missie
Het Hilfertsheem College is een kleinschalige school voor beroepsgericht vmbo en mavo, met de mogelijkheid tot leerwegondersteunend onderwijs. Onze school biedt leerlingen een veilige en vertrouwde leeromgeving, waarin zij zich gekend en prettig voelen. Leerlingen zijn thuis en trots op de school. Het Hilfertsheem College leidt leerlingen op en vormt hen tot zelfstandige, verantwoordelijke burgers, die goed kunnen functioneren in de moderne maatschappij en daar een waardevolle bijdrage aan leveren. 
Een leerling die de school met een diploma verlaat, is helemaal klaar voor de volgende stap: Het Hilfertsheem College biedt onderwijs mét perspectief. Dit hebben wij kernachtig samengevat in onze slogan: Kom verder! 

Visie
Het Hilfertsheem College is een school met een open christelijke identiteit die midden in de samenleving staat en die haar leerlingen de kansen biedt die zij verdienen. Onze betrokken medewerkers kennen de kwaliteiten van leerlingen en stimuleren hen het beste uit zichzelf te halen. Daartoe wordt uitdagend en zinvol onderwijs aangeboden, inspelend op de verschillen tussen leerlingen wat betreft niveau, tempo, talent en leerstijl. Iedere individuele leerling krijgt de persoonlijke aandacht en ondersteuning die nodig is om zijn of haar talenten naar boven te halen. Zo ontdekken leerlingen zélf waar zij goed in zijn en wat er nodig is om hun talent te ontwikkelen.
De school staat in verbinding met de buitenwereld. We werken en leren in verbondenheid met elkaar en de wereld om ons heen. Door het mbo, maatschappelijke instellingen en het bedrijfsleven naar binnen te halen, krijgen leerlingen zicht op hun toekomst. Op onze school mag iedereen zichzelf zijn, maar er gelden wel duidelijke regels en afspraken. De belangrijkste afspraak is dat iedereen in zijn of haar waarde wordt gelaten. Medewerkers en leerlingen op het Hilfertsheem College houden rekening met elkaar en accepteren elkaars verschillen. We zijn duidelijk in onze verwachtingen. Daarbij denken we in kansen, niet in onmogelijkheden. Leerlingen krijgen zo de ruimte om initiatief te nemen en te groeien. Creativiteit wordt gestimuleerd. Docenten zijn toegankelijk, enthousiast en bereid leerlingen op weg te helpen. Daar staat tegenover dat er van leerlingen ook iets wordt verwacht. Er wordt geen genoegen genomen met een resultaat als er méér mogelijk is. Zo brengt Hilfertsheem College elke leerling daadwerkelijk naar het niveau dat maximaal haalbaar is. Met als resultaat een diploma waar een leerling trots op kan zijn en waarmee hij of zij verder kan.