Nieuwe leerlingen

Als je dit jaar je oude (basis)school verlaat, dan sta je voor een belangrijke keuze. Je wilt samen met je ouders weten welke school voor jou geschikt is. Een goede keuze is belangrijk: het kan bepalend zijn of je gelukkig voelt. Misschien heb je veel vragen over onze school. Daarom geven we op deze website graag antwoord op de meest gestelde vragen.

Het Hilfertsheem College is een school voor vmbo-basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en theoretische leerweg (mavo).

We zijn een open christelijke school. Hiermee geven we aan dat alle leerlingen welkom zijn.

Als je dit jaar je oude (basis)school verlaat, dan sta je voor een belangrijke keuze. Je wilt samen met je ouders weten welke school voor jou geschikt is. Een goede keuze is belangrijk: het kan bepalend zijn of je gelukkig voelt. Misschien heb je veel vragen over onze school. Daarom geven we op deze website graag antwoord op de meest gestelde vragen.

Sinds enkele jaren streven wij er naar om het aantal leraren dat in een klas lesgeeft te beperken: “minder handen voor een klas”. Een klein team van ongeveer zeven personen kan immers meer aandacht geven aan de begeleiding, het aanleren van vaardigheden, het praktisch invullen van de lessen en de integratie van vakken. Daarnaast willen we graag dat je op onze school met plezier kunt werken aan de ontdekking en ontplooiing van jouw talenten.