Leren en werken in een levensechte en mensgerichte omgeving met ruimte voor oriëntatie, vakmanschap en persoonlijke ontwikkeling.

Wij zijn een school voor beroepsgericht vmbo en mavo, met de mogelijkheid voor leerwegondersteunend onderwijs. Een kleine school met ongeveer 480 leerlingen. Binnen onze school wordt de leerling dus gekend en is er ruim aandacht voor ieders ontwikkeling.
Onze school biedt een veilige omgeving voor onze leerlingen en medewerkers. In die zin is onze school gewoon bijzonder.

In ons onderwijs staat de ontwikkeling van onze leerlingen centraal. Ons onderwijsaanbod is zo ingericht dat leerlingen kennis verwerven, vakvaardigheden aanleren en werken aan hun eigen ontwikkeling. Onze leerlingen werken aan zinvolle, betekenisvolle opdrachten die aansluiten bij hun belevingswereld. De wereld van buiten de school wordt de school ingehaald: bij de vormgeving van ons onderwijs zullen reële en betekenisvolle (praktijk) leersituaties gecreëerd worden. Daarbij zullen we samenwerken met het plaatselijke bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en het vervolgonderwijs.