Schoolkosten

Lesgeld en schoolkosten voortgezet onderwijs Onderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom is het lesgeld voor het voortgezet onderwijs afgeschaft en krijgen leerlingen de meeste boeken van school. 
Een overzicht van de te betalen schoolkosten voor schooljaar 2019-2020 treft u onderstaand aan. 

Informatie m.b.t. de schoolkosten schooljaar 2019-2020
Overzicht schoolkosten 2019-2020


Schoolboeken

Hilfertsheem College stelt schoolboeken en lesmateriaal beschikbaar aan onze leerlingen. Wij informeren ouders/verzorgers welke schoolboeken zij moeten bestellen en welke lesmaterialen zij zelf moeten aanschaffen. (Voorbeelden zijn een atlas en woordenboeken.) Hilfertsheem College maakt voor het bestellen van de boeken gebruik van Van Dijk Educatie. (www.vandijk.nl)