Schoolboeken

Hilfertsheem College stelt schoolboeken en lesmateriaal beschikbaar aan onze leerlingen. Wij informeren ouders/verzorgers welke schoolboeken zij moeten bestellen en welke lesmaterialen zij zelf moeten aanschaffen. (Voorbeelden zijn een atlas en woordenboeken.) Hilfertsheem College maakt voor het bestellen van de boeken gebruik van Van Dijk Educatie. (www.vandijk.nl)

Schoolkosten

Lesgeld en schoolkosten voortgezet onderwijs Onderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom is het lesgeld voor het voortgezet onderwijs afgeschaft en krijgen leerlingen de meeste boeken van school. 

De bekostiging van het voorgezet onderwijs in Nederland gebeurt door de overheid. Deze financiering is echter niet voldoende om de werkelijke kosten te dekken. Objectief onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de overheid, heeft dit aangetoond.
Alle scholen voor VO in Nederland zijn afhankelijk van aanvullende gelden, ook het Hilfertsheem College.
In feite ontwikkelt de school veel meer activiteiten dan door de overheid worden vergoed. Dat is belangrijk voor de kwaliteit van ons onderwijs en onze  begeleiding. Daarom vragen wij van u een bijdrage voor algemene schoolkosten en de aanvullende kosten per leerjaar. Onderwijs in Nederland is gratis, en deze bijdragen zijn beiden volgens de wet vrijwillig.

Informatie met betrekking tot de schoolkosten 2021-2022 volgt zo spoedig mogelijk.