Gedragsregels voor leerlingen

 

Waardeer je omgeving
 • Wij zijn met veel mensen in dit gebouw, zorg dat iedereen goed kan werken en zich veilig voelt.
 • Zorg dat gebouw/lokaal/werkplek schoon en opgeruimd blijft.
 • Petten, mutsen en jassen worden aan de kapstok gehangen of in jouw kluisje opgeborgen. Koptelefoons berg je op in jouw kluis of tas.
 • Pauzeren doen we in de kantine, op het schoolplein aan de kantine of op het sportveld.
 • Het schoolplein is voor ons allemaal, houd rekening met elkaar.
 • Fietsen en brommers stallen in de daarvoor aangewezen plaatsen in de stalling van de school.
 • Wij bezorgen de buurtbewoners geen last, in welke vorm dan ook. Dit doen wij o.a. door tijdens de pauzes op het schoolterrein te blijven.

Waardeer afspraken
 • Iedereen is verantwoordelijk voor haar of zijn gedrag.
 • Samenwerken gaat goed als iedereen zich aan de afgesproken regels houdt.
 • Zorg dat je op tijd in de les bent. 
 • Zorg dat je kleding past bij de situatie en geen aanleiding geeft voor discussie.
 • Op ons schoolplein wordt niet gerookt.
 • Uiteraard is gebruik en/of bezit, of het verhandelen van alcohol, drugs of wapens niet toegestaan.
 • Eten en drinken is toegestaan op de aangewezen plekken: kantine en buiten.
 • Mobiele telefoons zijn niet toegestaan in de klas- en sectorlokalen, tenzij de docent toestemming geeft.
 • Alleen in de kantine en buiten is het toegestaan te appen e.d., bellen doe je buiten.
 • De orthopedagoog beslist of je met muziek aan mag werken. (muziekpas vereist)

Waardeer jezelf en elkaar
 • Iedereen mag zichzelf zijn.
 • Iedereen mag een eigen mening en geloof hebben.
 • Luister naar elkaar!
 • Gebruik geen agressie en/of geweld.
 • Pest, bedreig of discrimineer niet, toon respect. 
 • Iedereen spreekt elkaar op een fatsoenlijke manier aan.