Geschiedenis HC

In het midden van de vorige eeuw waren er in Hilversum heel wat meer (kleine) scholen voor voortgezet onderwijs dan nu. Alleen al voor wat tegenwoordig een vmbo-opleiding heet, konden leerlingen terecht op meer dan 15 scholen! Ook onze school heeft haar geschiedenis in die periode.

1959
opening van de Christelijke Huishoudschool aan de W.C. Bradelaan
 
1962
opening van de Christelijke Technische School aan de Lieven de Keylaan
   
1968
het christelijk VGLO aan de Geraniumstraat wordt omgevormd tot LEAO

1981
fusie van de drie bovengenoemde scholen toe Hilfertsheem. Het hoofdadres van de school wordt de Lieven de Keylaan

1984
het middelbaar beroepsonderwijs van de voormalige Christelijke Huishoudschool wordt afgesplitst, fuseert met soortgelijke opleidingen van twee andere Hilversumse huishoudscholen en komt uiteindelijk terecht op het ROC op het Arenapark. 

1985
Hilfertsheem fuseert met de Beatrixmavo (opgericht in 1949) tot Hilfertsheem-Beatrix. De Beatrixmavo was op de Jan Blankenlaan, waar nu onze onderbouwlocatie is gevestigd. 
   
1995
Hilfertsheem-Beatrix, De Savornin Lohmanschool en Comenius College fuseren tot één stichting (CVO), maar de vestigingen blijven elk hun eigen naam voeren en voeren waar mogelijk een eigen beleid. In de jaren daarna vinden nog enkele kleine fusies en een afsplitsing plaats, waardoor ook College de OpMaat sinds 2006 deel uitmaakt van CVO.

2015
Hilfertsheem-Beatrix wordt Hilfertsheem College

2016
nieuwbouw Hilfertsheem College