Onze school

Het Hilfertsheem College is een school voor vmbo (met lwoo). We zijn een open christelijke school. Hiermee geven we aan dat alle leerlingen welkom zijn. Godsdienst en levensbeschouwing zijn opgenomen in het leergebied Mens en Maatschappij. Bij de dagopening vragen wij aandacht voor Bijbelse waarden en willen we aansluiten bij de actualiteit en het dagelijks leven van onze leerlingen. Onze medewerkers maken in de omgang met onze leerlingen zichtbaar dat onze zorg voor elkaar verder gaat dan alleen het overdragen van kennis en het aanleren van vaardigheden.

Het Hilfertsheem College is niet zomaar een school, maar biedt onderwijs met perspectief. Onze school is kleinschalig opgezet en is een veilige omgeving voor onze leerlingen en medewerkers. We hebben ongeveer 480 leerlingen en wij willen bewust niet te groot worden. Als je onze school binnenstapt, ben je een mens met je eigen idealen, je eigen mogelijkheden…. en met jou lopen er honderden anderen die school binnen: allemaal zijn ze totaal verschillend.

Elke leerling is anders! En wij, medewerkers, moeten proberen om, als dat nodig is, je te helpen en te stimuleren zodat je je prettig voelt op deze school. Omgekeerd verwachten we ook van jou dat je rekening houdt met anderen en het beste uit jezelf haalt.

We zijn ervan overtuigd dat leerlingen alleen maar kunnen leren als zij het gevoel hebben dat ze iemand zijn, dat ze erbij horen en dat zij iets kunnen. We besteden om deze reden veel aandacht aan begeleiding en zorg. 

Sinds enkele jaren streven wij er naar om het aantal leraren dat in een klas lesgeeft te beperken: "minder handen voor een klas". Een klein team van ongeveer zeven personen kan immers meer aandacht geven aan de begeleiding, het aanleren van vaardigheden, het praktisch invullen van de lessen en de integratie van vakken.

Daarnaast willen we graag dat je op onze school met plezier kunt werken aan de ontdekking en ontplooiing van je talenten. In de onderbouw geven we je de mogelijkheid om naast het voor iedereen verplichte basisprogramma een KEI-vak te kiezen: sport & spel, theater & musical, kunst & cultuur, beeld & geluid, catering & koken of dans & bewegen. 

In de bovenbouw heb je de mogelijkheid om naast de verplichte profielmodulen een keuze te maken uit tenminste vier keuzevakken. in het derde leerjaar volgen alle leerlingen het keuzeprogramma 'Het maken van Multimediaal Product'. Een prachtig programma, waarbij je kunt leren een website te maken, een app te ontwikkelen, een filmpje te maken en nog veel meer.

Sinds 2006 zijn wij ook TopsportTalentenschool waardoor talentvolle sporters bij ons de kans krijgen hun studie en sport te combineren. 

In de eerste twee jaar hebben we drie starttrajecten, of anders gezegd: typen brugklas, onderling verschillend in groepsgrootte en moeilijkheidsgraad. De doorstroommogelijkheden zijn groot: afhankelijk van de capaciteiten van een leerling kan van richting veranderd worden. Daardoor hebben we een passend onderwijsaanbod voor alle leerlingen met een vmbo-advies gegarandeerd. 

In de onder- en bovenbouw geven we aandacht aan de samenhang tussen de verschillende vakken. Wij doen dat in de onderbouw in "leergebieden".

Wij hebben gekozen voor lessen van zestig minuten waardoor de lessen gevarieerd ingedeeld kunnen worden. 

Voor leerlingen die moeite hebben met het leren en maken van huiswerk hebben we de 'Huiskamer' en bieden we steunlessen (Extra4You) aan.

Ons onderwijs kenmerkt zich door een combinatie van "leren uit de theorie", "leren op niveau" en leren "door te doen". De overwegingen voor dit toekomstbestendig leren zijn:

  • onderwijs van kwaliteit aanbieden;
  • onderwijs bieden dat leerlingen boeit en bindt;
  • goede aansluiting op vervolgonderwijs en arbeidsmarkt;
  • afstemmen van het leren op de mogelijkheden en de behoefte van de leerling;
  • het voorkomen van vroegtijdige uitval.

Naast het lesprogramma op school leren onze leerlingen ook buiten de school. De maatschappelijke stages en het Loopbaanleren zijn hier mooie voorbeelden van.

Onze eersteklassers maken kennis met dit “leren” tijdens hun eendagsstage, terwijl de tweedeklassers zelfs meerdere dagen vrijwilligerswerk verrichten. Op dit moment zijn we bezig met het ontwikkelen van een maatschappelijke stage in leerjaar 3. Alle leerlingen van de bovenbouw lopen een beroepsgerichte stage.

Een aantal leerlingen uit het profiel techniek is betrokken bij de Renovatiewoning, een levensechte leersituatie op een schaal die in een klaslokaal niet nagebootst kan worden. Leerlingen brengen de theorie in praktijk door een echt huis te renoveren. Dit samenwerkingsproject van vmbo, mbo, hbo, opleidingsbedrijven in de bouw en in de installatietechniek en het bedrijfsleven in de sector bouwtechniek is een prachtig voorbeeld van deze vorm van “leren”. 

Vanzelfsprekend willen we ook dat onze inspanningen ook leiden tot goed resultaat. Door onze vele doorstroommogelijkheden krijgen onze leerlingen een maximale kans. Veel relatief zwakke leerlingen weten toch met een voldoende lijst te slagen.