De Mentor

Elke klas krijgt een eigen mentor toegewezen. Dat is iemand die speciaal zorgt voor een klas, net als de groepsleerkracht op de basisschool.

De mentor heeft een belangrijke rol in de begeleiding van de klas. Daarom geeft hij ook een behoorlijk aantal lessen aan zijn klas, onder andere de mentorlessen. De mentoren van een leerjaar vergaderen elke week over hun leerlingen. Met elkaar proberen ze de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden. De mentor weet dus meestal veel van de leerlingen in zijn klas.
Als een ouder of verzorger wil weten hoe het op school gaat, dan is het dus logisch dat ze als eerste contact opnemen met de mentor.

De mentorlessen

In de mentorlessen besteedt de mentor onder andere aandacht aan:

Algemene studievaardigheden (leren kun je leren! Bijvoorbeeld: hoe moet ik mijn agenda gebruiken? Hoe kan ik het beste de betekenis van woorden leren? Hoe plan ik mijn huiswerk?)

Sociale vaardigheden (bijv. het omgaan met gevoelens, rekening houden met anderen, de mening van anderen respecteren, goed nadenken en zelf beslissingen nemen)regels en afspraken in de schoolbijzondere projecten

Het maken van keuzes met betrekking tot je schoolloopbaan. (Vooral in het tweede leerjaar gaat het in de mentorles ook over later. In die lessen worden de leerlingen geholpen met het kiezen van de opleiding in leerjaar 3 en 4. Dat is nodig, omdat er na leerjaar 2 alleen bij ons al uit zo'n twaalf vervolgmogelijkheden kan worden gekozen).