Extra4You (steunles)

Niet iedereen is even goed in elk vak. Het kan dus zijn dat je zo een achterstand gaat krijgen met de klas. Daarom wordt er ondersteuning georganiseerd voor o.a. Nederlands, Engels en wiskunde.

De leerling krijgt extra hulp bij een moeilijk onderdeel van een vak. Er zijn ook mogelijkheden om bepaalde vaardigheden, zoals 'luisteren', extra te trainen.

De leerling kan zichzelf opgeven voor de extra hulp, maar ook de vakdocent of mentor kan de leerling vragen of zelfs verplichten, om gebruik van Extra4You te maken.