Profielen in de bovenbouw

Na de keuze voor een leerweg, moet er aan het eind van leerjaar 2 ook nog gekozen worden voor een profiel.

Onze school biedt in het leerjaar 3 en 4 voor elke leerweg een keuze uit de volgende profielen

Bij het kiezen van een profiel kiest een leerling tenminste vier keuzevakken. (In de Gemengde leerweg twee keuzevakken)
Een leerling mag ook een keuzevak uit een ander profiel kiezen.
Deze programma's sluiten goed aan bij het mbo en de arbeidsmarkt en bieden onze leerlingen veel meer kansen en keuzemogelijkheden.


Leer- Werktraject (LWT)