Leerwegen in de bovenbouw

Aan het einde van het tweede leerjaar krijgt de leerling een advies over het vervolg in leerjaar 3. Dit advies is , na overleg met de ouders, bepalend voor de keuze van de leerweg en het te behalen diploma. Bij dit advies wordt vooral gekeken naar wat de leerling kan. Daarbij letten we niet alleen op kennis, maar ook op vaardigheden.

Hilfertsheem College biedt, na leerjaar 1 en 2, vier leerwegen die alle gebaseerd zijn op een eigen programma en niveau.

  • de theoretische leerweg/mavo
  • de gemengde leerweg
  • de kaderberoepsgerichte leerweg
  • de basisberoepsgerichte leerweg

Alle leerwegen leiden op voor een vmbo-diploma. De zwaarte verschilt echter per leerweg. De diploma's van de eerste drie leerwegen gegeven toegang tot niveau 3 en 4 in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo): de vak- en middenkaderopleidingen.
De opleiding in de basisberoepsgerichte leerweg geeft toegang tot niveau 1 en 2 van het mbo: de assistent en basisberoepsopleidingen.

Na de keuze voor een leerweg moet er aan het eind van leerjaar 2 ook nog gekozen worden voor een profiel.