Meer informatie

Presentatie CTC - aanmeldingsprocedure 2020-2021

Richtlijnen basisschooladvies

Passend Onderwijs
Informatie Passend Onderwijs

De Gooise Gids
De Gooise Gids

Overgang PO-VO
Regelgeving Overgang PO-VO

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de teamleider van de onderbouw, dhr. J. Slob.

Informatie voor leerkrachten gr. 8

Opleidingsmogelijkheden
  • MAVO/Theoretische Leerweg
  • Gemengde Leerweg
  • Kaderberoepsgerichte leerweg
  • Basisberoepsgericht leerweg
  • LWOO

Leerlingprofiel VMBO


Aanmeldingsprocedure

Aangepast 21.01.2021 | zie schrijven vo-schoolbesturen het Gooi

De aanmelding start op 1 maart 2021 en gebeurt bij de school voor het voortgezet onderwijs. In verband met de planning van het nieuwe schooljaar is het belangrijk dat de leerling uiterlijk op de sluitingsdatum van 19 maart 2021 tot 12.00 uur is aangemeld.

Leerlingen kunnen zich in het Gooi aanmelden bij één VO-school.

Ouders zijn bij de aanmelding verplicht om gebruik te maken van het originele schooladviesformulier van de PO-school.


Toelating

Scholen voor voortgezet onderwijs baseren de toelating van leerlingen op het schooladvies van de basisschool. Scholen in het voortgezet onderwijs mogen toelating dan niet meer af laten hangen van het resultaat van de eind(cito)toets. Het schooladvies is gebaseerd op de gehele schoolloopbaan. Basisscholen geven in een schooladvies aan welk type voortgezet onderwijs het beste bij een leerling past. 

Daarbij kijkt de school onder andere naar:

  • aanleg en talenten van een leerling
  • leerprestaties de ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode
  • concentratie, motivatie en doorzettingsvermogen van een leerling

De Wet Passend Onderwijs  regelt de toelating van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Is een leerling op grond van het basisschooladvies op een school in het voortgezet onderwijs toelaatbaar en is er geen sprake van ruimtegebrek, dan wordt de leerling met een extra ondersteuningsbehoefte in principe toegelaten. Ouders dienen dan voldoende informatie te hebben verstrekt en de extra ondersteuning moet binnen het ondersteuningsprofiel passen. Indien de toelating van deze leerling wordt geweigerd, dan dient de school een andere school of instelling (voor voortgezet en/of speciaal onderwijs) te vinden die bereid is de leerling toe te laten.


Plaatsing op HC
Indien we voor bepaalde leerwegen meer aanmeldingen binnenkrijgen dan het aantal beschikbare plaatsen, moeten wij gaan loten.
Een eventuele loting vindt plaats op maandag 22 maart 2021 en wordt verricht door een notaris.  Op maandag 22 maart 2021 om 16.00 uur worden de leerlingen over de uitslag geïnformeerd. 

Als de leerling wordt uitgeloot, kan hij/zij op 23 maart vanaf 08.00 uur het aanmeldingsformulier (inclusief het originele schooladviesformulier en evt. overige documenten) ophalen om dit in te leveren bij de school van de tweede keuze.

Let op!  Bij de school van tweede keuze geldt vervolgens wel de volgorde van binnenkomst.

LOOT-leerlingen en leerlingen van wie al een oudere broer of zus is ingeschreven op het Hilfertsheem College hebben voorrang bij plaatsing, 
mits zij voor 19 maart 2021 - 12.00 uur zijn aangemeld.