Voorlichtingsavond Topsport Talentschool

donderdag 28 januari 2021 | 18.30 uur | online*
* inschrijven voor de voorlichtingsavond kan hier


Topsport Talentschool

Fanatieke topsporter? Dan kunnen de scholen van CVO 't Gooi wat voor je betekenen! Topsport kost veel tijd en energie. Goede begeleiding is daarbij erg belangrijk. Bij de sport, maar zeker ook bij de studie. CVO wil talentvolle sporters graag helpen om het beste uit zichzelf te halen en daarbij sport en studie te combineren. Sinds augustus 2006 hebben onze scholen de LOOT-status verworven en kunnen we, nog beter dan voorheen, onze talentvolle sporters speciale faciliteiten bieden.

Wat is LOOT?
LOOT staat voor Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport. Vanaf april 2011 is de term 'LOOT-school' is vervangen door 'Topsport Talentschool'.
Het belangrijkste doel is sporters met talent alle kansen en mogelijkheden te geven hun talenten verder te ontwikkelen. Tegelijkertijd is het ook zaak dat die talentvolle sporters een school-diploma halen op een zo hoog mogelijk niveau. De combinatie van die twee dingen, dáár gaat het de Topsport Talentscholen om.

Kijk voor meer gedetailleerde informatie over de organisatie op de website van Stichting LOOT

Wanneer kom je in aanmerking voor een LOOT-status?
Vanaf 1 maart 2010 geldt het nieuwe statustoekenningssysteem van NOC*NSF. De toekenning van de LOOT-status is hiermee gekoppeld aan de talentendatabase van NOC*NSF. De database van NOC*NSF wordt gevuld door de sportbonden; zij leveren de namen van hun talenten aan bij NOC*NSF. Als je van jouw sportbond de status van [B] Belofte, [NT] Nationaal Talent of [IT] Internationaal Talent hebt gekregen, dan kom je in aanmerking voor de LOOT-faciliteiten.

Van welke faciliteiten kun je gebruik maken?
Voor iedere sporter maatwerk:Een LOOT-coördinator als aanspreekpunt voor al je vragen over de combinatie school en sport Extra begeleiding bij je studie Aanpassen van roosters indien mogelijk Hulp bij het maken van planningen Verplaatsen of in aangepaste vorm afleggen van proefwerken Eventueel uitstel of vermindering van huiswerk (Gedeeltelijke) vrijstellingen voor bepaalde vakken Een aangepast studieprogramma In uitzonderlijke situaties gespreid examen over twee jaar.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Topsport Talent-coördinator van Hilfertsheem College
dhr. B. Broekhuis
T 035 683 15 57
E loot@hilfertsheem.nl