Toetsweek leerjaar 3

Herzien rooster (week 25 17 t/m 21 juni 2019) zie GL/TL Nask tijd
Richtlijnen en afspraken

Rooster Just for a laugh (mondeling Engels) vrijdag 21 juni

Rooster Toetsweek  2

Leerjaar 4 (week 10 - 4 maart 2019)

 

Richtlijnen Toetsweek 2

Leerjaar 4 (week 10 - 4 maart 2019)

Vragen?
Als u vragen of opmerkingen heeft betreft het dagrooster en/of jaarrooster kunt u contact opnemen met de betreffende teamleider.

Rooster rekenexamen leerjaar 3 én leerjaar 4

Informatie m.b.t. het rekenexamen in week 3-2019

Informatie m.b.t.herkansingen leerjaar 4

 

·        LWT leerlingen doen woensdag 9 januari 2019 1e uur in lokaal 0.11 de herkansingen.

·        BB, KB en GT doen de herkansingen op donderdag 10 januari 2019 1e en 2e uur in lokaal 0.10 of 0.11 (later volgt de definitieve keuze)

·        alle leerlingen (die geen herkansingen doen) hebben het 1e uur vrij, vanaf 2e lesuur beginnen weer de lessen. (met uitloop voor kader en gt-leerlingen bij hun toets).