Huiskamer

De Huiskamer is een interne voorziening met twee of drie medewerkers, die leerlingen kunnen ondersteunen met o.a. het plannen van huiswerk, huiswerk maken en leren.

Aanmeldformulier Huiskamer

Via het docentenoverleg wordt gekeken of een leerling in aanmerking komt voor de Huiskamer. De hulpvraag wordt opgesteld en met de leerling besproken. De mentor neemt contact op met de ouder(s)/verzorger(s).

U als ouder/verzorger kan ook zelf aangeven dat uw zoon/dochter wil starten in de Huiskamer.
De Huiskamer is een extra hulpmiddel om de leerling te begeleiden. Het zal nooit worden ingezet als strafmaatregel!

U kunt als ouder(s)/verzorger(s) via de onderstaande link/formulier uw zoon/dochter aanmelden voor de Huiskamer.

Leerlingen die specifieke hulp nodig hebben bij een vak komen niet in aanmerking voor de Huiskamer. Daar is o.a. de Extra4You (steunles) voor.

Kan een leerling niet komen bijvoorbeeld door tandarts-/doktersbezoek dan dient u dit van tevoren via de agenda/het logboekje of tijdens de Huiskamertijd telefonisch door te geven aan de Huiskamer: tel: 035 6831557, toestel 262.

De leerling is uiteraard niet verplicht tot de sluitingstijd van de huiskamer te blijven en kan, als het huiswerk af (en gecontroleerd) is, eerder naar huis vertrekken.

Houdt de leerling zich niet aan de afspraken dan kan de Huiskamer besluiten het contract met de leerling te beëindigen. Dit gebeurt via de mentor. Deze meldt het aan de ouder(s)/verzorger(s).

De verantwoordelijkheid van de aanwezigheid van de leerling blijft bij de ouders. U kunt in de agenda/het logboekje controleren of uw zoon/dochter aanwezig is geweest. Bij aanwezigheid staat er een stempel met datum en paraaf.