Huiskamer

De Huiskamer is een interne voorziening met twee of drie medewerkers die leerlingen kunnen ondersteunen met o.a. het plannen van huiswerk, huiswerk maken en leren.
De Huiskamer is na schooltijd op maandag t/m donderdag geopend.

In het docentenoverleg wordt gekeken of een leerling in aanmerking komt voor de Huiskamer. De hulpvraag wordt opgesteld en met de leerling besproken. 

Ouders/verzorgers kunnen bij de mentor aangeven als ze hun kind willen opgeven voor de Huiskamer. De mentor zal de leerdoelen met de leerling bespreken.

De Huiskamer is een extra hulpmiddel om de leerling te begeleiden. Het zal nooit worden ingezet als strafmaatregel!

Van de leerling wordt verwacht:

  • Aanwezig te zijn op de opgegeven dag(en).
  • Bij een geldige reden afmelden bij de conciërges.
    Geldige redenen zijn:
    Twee lesuren uitval voor aanvang van de huiskamer.
  • Afspraak buiten school zoals tandarts of huisartsenbezoek.
  • De boeken waarin moet worden gewerkt bij zich te hebben.
  • Bij drie keer ongeoorloofde afwezigheid zal de leerling worden uitgeschreven voor de Huiskamer.
Je bent van harte welkom in de huiskamer!