Wijzigingen gegevens

Wij verzoeken u vriendelijk om bij verhuizing, wijziging gezinssituatie, wijzigingen telefoonnummer/E-mailadres e.d. een mail te sturen aan:

info@hilfertsheem.nl [o.v.v. wijziging gegevens]

Graag de naam van de leerling en klas vermelden.

Bij adreswijziging graag het volledige adres vermelden en, indien van toepassing, wijziging gezinssituatie aangeven. (bijv. scheiding, kind woont bij moeder) Graag ook telefoonnummer en E-mailadres vermelden.