Overige contact informatie


Stichting CVO 't Gooi
dhr. D. Roobeek
Algemeen directeur

Postbus 153
1200 AD Hilversum
Website: www.cvogooi.nl

ServiceBureau
dhr. H. Gerritsen
Financial manager

dhr. M. Matton
Financial controller

Postbus 153
1200 AD Hilversum
Tel. 035 621 65 17

Interne vertrouwenspersoon
mevr. J. Zijlstra
p.a. Hilfertsheem College
Postbus 268
1200 AG Hilversum
Tel. 0348 48 35 80 (privé)
E-mail: j.zijlstra@hilfertsheem.nl
Externe vertrouwenspersoon
mevr. mr. C.A. Winnubst
Tel. 06 2313 95 30
E-mail: info@carolijnwinnubst.nl
www.carolijnwinnubst.nl

dhr. drs. F.M.M.I. Kerremans
Tel. 06 5396 15 20
E-mail: kerremans@upcmail.nl
Vertrouwensinspecteur - Meldpunt
Tel. 0900 11 31 11

Externe klachtencommissie
Landelijke Klachtencommissie voor christelijk onderwijs
mevr. Mr. A.C. Melis-Gröllers
Postbus 694
2270 AR Voorburg
Tel. 070 386 16 97
Fax 070 348 12 30
E-mail: info@klachtencommissie.org
GGD Gooi en Vechtstreek - jeugdarts
mevr. M. Habibuw
Jeugd gezondheidszorg
Burg. de Bordesstraat 80
1404 GZ Bussum
Tel. 035 692 63 50
Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek
info@jggv.nl
www.jggv.nl
Regionaal Bureau Leerlingzaken - Leerplicht
mevr. B. Desain
Burgemeester de Bordesstraat 80
1404 GZ Bussum
Postbus 222
1400 AE Bussum
Tel. 035 692 66 20
Fax 035 692 66 29
E-mail: centraal@rblgv.nl
Website: www.rblgooi.nl
5010 - voor alle vragen van ouders over onderwijs
Tel. 0800 5010
E-mail: info@50tien.nl
Website: www.50tien.nl