A

mevr. A. Abdulkadir - Engels
a.abdulkadir@cvogooi.nl

B

Dhr. R.H. Bel - dans & bewegen
r.bel@hilfertsheem.nl

Mevr. M.C. Beusker - biologie
m.beusker@hilfertsheem.nl

mevr. R. Bond - maatschappijkunde
r.bond@hilfertsheem.nl

dhr. T. van den Boomen - beeld & geluid
t.vandenboomen@hilfertsheem.nl

mevr. M. Bos - onderwijsassistent
m.bos@hilfertsheem.nl

mevr. E.C.M. ten Broeke - secretariaat - financieel
e.tenbroeke@hilfertsheem.nl

dhr. B. Broekhuis - bewegingsonderwijs/Topsport (LOOT) coördinator 
b.broekhuis@hilfertsheem.nl 

dhr. R.N. Brouwer - onderwijsassistent
r.brouwer@hilfertsheem.nl

CD

Mevr. G. Derks - mens en gezondheid/dienstverlening en producten
g.derks@hilfertsheem.nl

Dhr. J.H. ten Donkelaar - beeldende vorming
h.tendonkelaar@hilfertsheem.nl

E

mevr. D. van Ee - Engels
d.vanee@hilfertsheem.nl

mevr. S.D. van der Eijden-van de Pol - kantinebeheer
s.vandepol@hilfertsheem.nl

dhr. E.S. van Eeken - Nederlands
e.vaneeken@hilfertsheem.nl

mevr. A.M. Elvers - Nederlands
m.elvers@hilfertsheem.nl

mevr. H.M. Elzinga - leerjaarcoördinator onderbouw/mens en maatschappij
h.elzinga@hilfertsheem.nl 

F

 

G

dhr. J.C. van Giessen - wiskunde
h.vangiessen@hilfertsheem.nl

mevr. E. de Gooijer - wiskunde
e.degooijer@hilfertsheem.nl

dhr. M. de Groot -teamleider leerjaar 3 en 4/biologie
m.degroot@hilfertsheem.nl

mevr. P. de Groot - Nederlands
p.degroot@hilfertsheem.nl

H

dhr. R. Hagenbeek - conciërge
r.hagenbeek@hilfertsheem.nl

mevr. B. Hamdan - zorg en welzijn
b.hamdan@hilfertsheem.nl

dhr. R. Hengeveld -schoolmaatschappelijk werker/Time-Out/mentor
r.hengeveld@hilfertsheem.nl
timeout@hilfertsheem.nl

dhr. P. Hollevoet - Nederlands
p.hollevoet@hilfertsheem.nl

mevr. N. Hoogstraten - medewerker Magister
n.hoogstraten@hilfertsheem.nl

I - J

dhr. S.A. Jippes - systeembeheerder/digitaal ondersteunend onderwijs
s.jippes@hilfertsheem.nl

K

mevr. A.H. Kaper - Nederlands/remedial teacher/NT2
a.kaper@hilfertsheem.nl

mevr. P. Keijer - Engels
p.keijer@hilfertsheem.nl

mevr. J.L. Kers - mens en gezondheid/catering & koken/anti-pestcoördinator
j.kers@hilfertsheem.nl

mevr. H.W. Ketelaar - economie en ondernemen
l.ketelaar@hilfertsheem.nl 

dhr. J.A. van 't Klooster - bewegingsonderwijs/sport & spel
j.vantklooster@hilfertsheem.nl 

 L

dhr. M.C.J. Lanckohr - mens en techniek
m.lanckohr@cvogooi.nl

mevr. M. Lensink - Engels/Nederlands
m.lensink@hilfertsheem.nl

mevr. M.O. van Luijn - zorg en welzijn/leerlingbegeleider
m.vanluijn@hilfertsheem.nl 

M

mevr. H. Meester - orthopedagoog/interne zorgcoördinator
h.meester@hilfertsheem.nl

mevr. J. Merkenij - secretariaat
j.merkenij@hilfertsheem.nl

mevr. E. El Miles - Engels
e.elmiles@hilfertsheem.nl

N

mevr. Y. Nickolson - Nederlands
y.nickolson@hilfertsheem.nl

O - P - Q

mevr. N.C. Oggel - maatschappijleer/leerjaarcoördinator leerjaar 4
n.oggel@hilfertsheem.nl 

mevr. D. den Ouden -wiskunde
d.denouden@hilfertsheem.nl

dhr. H. Out - conciërge
h.out@hilfertsheem.nl

mevr. V. Perizonius - ambulant begeleider
v.perizonius@hilfertsheem.nl

R

mevr. A. Rijst - mens en maatschappij
a.rijst@hilfertsheem.nl

mevr. M. van Rooijen - beeldende vorming/multimediaal product
m.vanrooijen@hilfertsheem.nl 

dhr. G.P. Ros - produceren, installeren en energie
g.ros@hilfertsheem.nl

dhr. R. Ruigrok - bouwen, wonen en interieur
r.ruigrok@hilfertsheem.nl

dhr. J. Rutgers - Mens en gezondheid/Biologie
j.rutgers@hilfertsheem.nl

S

mevr. T. van Schaik - secretariaat- leerlingenadministratie/ leerjaarcoördinator onderbouw
t.vanschaik@hilfertsheem.nl

mevr. T. Schouten - conciërge
t.schouten@hilfertsheem.nl

dhr. J. Slob - teamleider leerjaar 1 en 2
j.slob@hilfertsheem.nl

mevr. K.E.H. Smit  - onderwijsassistent
k.smit@hilfertsheem.nl

mevr. M.J.G. Steentjes - wiskunde
m.steentjes@hilfertsheem.nl

mevr. A.L. Stroobach -  multimediaal product/beeld & geluid
n.stroobach@hilfertsheem.nl

T

Mevr. A. Tjallingii - Nederlands
a.tjallingii@hilfertsheem.nl

U

Mevr. I. Ursem - beeldende vorming/kunst & cultuur/Time-Out 
i.ursem@hilfertsheem.nl
timeout@hilfertsheem.nl


V

dhr. O. Vallinga - mens en maatschappij
o.vallinga@hilfertsheem.nl

dhr. D. Verdam - bewegingsonderwijs/sport & spel
d.verdam@hilfertsheem.nl 

mevr. P.F.M. Voorn - vrijwilliger kantine
p.voorn@hilfertsheem.nl

W

mevr. A. van de Weem - wiskunde/remedial teacher/NT2
a.vandeweem@hilfertsheem.nl

mevr. M. Werkhoven - Duits
m.werkhoven@hilfertsheem.nl

mevr. M.L. Wets - zorg en welzijn/decaan
m.wets@hilfertsheem.nl 

mevr. M. Wiegmans - Nederlands
m.wiegmans@hilfertsheem.nl

mevr. J. Wirht - economie
j.wirht@hilfertsheem.nl


X - Y - Z

dhr. C.H. van Zandwijk - roostermaker
c.vanzandwijk@hilfertsheem.nl

dhr. J.P. Zeggelaar - mens en techniek
p.zeggelaar@hilfertsheem.nl

mevr. J. Zijlstra - leerlingbegeleider/interne vertrouwenspersoon
j.zijlstra@hilfertsheem.nl