Onze school is gezond


Onze school heeft in augustus 2021 het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school
voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Het Themacertificaat Voeding is verlengd en het themacertificaat Welbevinden is aan onze school toegekend.
Inmiddels hebben wij alle themacertificaten voor het VO.

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties.
Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op
www.gezondeschool.nl.

 

Gezonde leerlingen presteren beter

Wij willen dat leerlingen het belang inzien van een gezonde leefstijl.
Gezonde leerlingen zitten lekker in hun vel en presteren beter.


Gezonde schoolkantine


Onze leerlingen zijn veel op school. De uitgangspunten van de ‘Gezonde School’ passen daar goed bij. Wij voelen hierin onze verantwoordelijkheid. Onze kantine is gericht op gezond eten en drinken. Wij zijn in het bezit van het ‘Gezonde Schoolkantine Award’, de ‘Michelinster’ voor scholen. Ook in de lessen Mens en Gezondheid wordt er aandacht besteedt aan gezonde voeding.

Waarom een Gezonde School?


Bewegen en sport

Wij besteden veel aandacht aan bewegen en sport. Zo kan je kiezen voor het keuzeprogramma Sport en Spel en organiseren wij sportdagen. Wij zijn ook Topsport Talent school.


Roken, alcohol- en drugpreventie

Tijdens de mentorlessen en de lessen Mens en Gezondheid wordt er aandacht besteed aan gebruik/misbruik van genotmiddelen.
Daarnaast komen er ook gastdocenten om voorlichting te geven.
Ook bij ons is de afspraak NIX18.
Visie en beleid Genotsmiddelen


Relaties en seksualiteit

Wij besteden o.a. in de mentorlessen aandacht aan relaties en seksualiteit. Denk aan omgangsvormen, taalgebruik, je presenteren en identiteit. Regelmatig worden er gastsprekers uitgenodigd om over verschillende onderwerpen voorlichting te geven.
Visie Relatie en Seksualiteit

Folder 'Praten met je kind over Sexting en Grooming
Folder 'Praten met je kind over liefde en relaties'


Welbevinden en sociale veiligheid

Wij bevorderen sociaal gedrag d.m.v. gedragscodes, trainingen (zoals FairPlay en Faalangst) en interne zorg.
Onze leerlingen worden op ongewenst gedrag aangesproken. Vaak benadrukken we daarin het gewenste gedrag.