Sociale vaardigheidstraining - FairPlay

Fair Play is een korte training van twaalf lessen voor sociaal 'onhandige' leerlingen van 12 tot 15 jaar.
Tijdens deze cursus ontwikkelen de leerlingen een positiever zelfbeeld en maken ze belangrijke sociale vaardigheden eigen.
Alle leerlingen komen in principe voor deze cursus in aanmerking, tenzij er sprake is van een zware problematiek of van DSM-IV stoornissen.
Uit elk leerjaar (leerjaar 1 t/m 3) worden twaalf leerlingen geselecteerd die aan deze cursus deel kunnen nemen.

Alle cursussen worden bijgestaan door getrainde docenten binnen Hilfertsheem College.

De aanmeldingen lopen via het LB-team (leerlingbegeleiding), via de mentor en soms via advies vanuit het zorgteam.

Op het moment dat leerlingen een gedragspatroon ontwikkelen of hebben waarmee ze hun eigen en andermans leren in de weg staan, wordt er gebruik gemaakt van een begeleidingsboekje.
Dit boekje helpt de leerling om systematisch het gedrag te veranderen en daar succeservaringen in te krijgen. De leerling let op maximaal drie SMART-geformuleerde doelen en geeft elke les het begeleidingsboekje aan de docent om hierop te letten. Er zijn verschillende varianten hoe het begeleidingsboekje gebruikt kan worden. Zo kan er ook voor gekozen worden om de leerling zichzelf te laten beoordelen op het eind van de les aan de hand van de drie doelen. Na een periode van maximaal acht weken moet het gewenste effect bereikt zijn.