Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht geworden. Doel van deze nieuwe wet is dat alle leerlingen, dus ook leerlingen die een extra ondersteuning in de klas nodig hebben, een passende onderwijsplek krijgen.

De essentie van het onderwijs blijft hetzelfde: iedere leerling uitdagen het beste uit zichzelf te halen. Om alle leerlingen een passende plek te bieden, hebben de scholen en de besturen in de regio met elkaar samengewerkt om onder leiding van ons samenwerkingsverband Qinas tot een dekkend netwerk van onderwijsvoorzieningen te komen, zie www.qinas.nl voor meer informatie.

Iedere school heeft een Schoolondersteuningsprofiel gemaakt.

Extra informatie