Het Logboekje

Leerlingen uit leerjaar 1 en 2 krijgen bij de start van het schooljaar een schoolagenda uitgereikt; leerlingen van leerjaar 3 en 4 een Logboek.

Het Logboekje/schoolagenda is een communicatiemiddel tussen de ouders/verzorgers en medewerkers van het Hilfertsheem College.

Ouders/verzorgers kunnen gebruik maken van van het Logboekje voor het noteren van korte opmerkingen bedoeld voor een van de medewerkers van de school.
Als de leerling tijdens de lessen bijvoorbeeld naar de dokter moet of ziek is geweest, dienen ouders/verzorgers dat opschrijven en ondertekenen in het Logboekje.

Voorbeeld Logboekje