De Huiskamer

De Huiskamer is een interne voorziening met twee of drie medewerkers, die leerlingen kunnen ondersteunen met o.a. het plannen van huiswerk, huiswerk maken en leren.

Via het docentenoverleg wordt gekeken of een leerling in aanmerking komt voor de Huiskamer. De hulpvraag wordt opgesteld en met de leerling besproken. 
Ouders/verzorgers kunnen ook zelf aangeven dat hun zoon/dochter wil starten in de Huiskamer.
De Huiskamer is een extra hulpmiddel om de leerling te begeleiden. Het zal nooit worden ingezet als strafmaatregel!