Faalangst reductietraining


In het eerste leerjaar wordt faalangsttraining aangeboden.

De training bestaat uit tien bijeenkomsten van anderhalf uur. 
Onderwerpen die aan bod komen zijn: wat faalangst is, wat het met je doet en welke 'onhandige' gedachtes daarbij horen en hoe je om kunt gaan met faalangst door bijvoorbeeld complimenten te aanvaarden, of door van jezelf te accepteren dat je bang of zenuwachtig bent. 

Aan alle mentoren en docenten wordt gevraagd leerlingen aan te melden waarvan er sprake is van of vermoeden is van faalangst.

Aan de hand van deze gegevens vinden er gesprekken met de geselecteerde leerlingen. 
De leerling bespreekt thuis met de ouder(s)/verzorger(s) of deelname gewenst is. 
Als ouder(s)/verzorger(s) het eens zijn met deelname, beslist de leerling uiteindelijk of hij/zij mee doet aan de cursus