Dyslexie

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau. 
De leerling moet nog steeds nadenken bij het uitvoeren van lees- en spellingstaken. 
Hierdoor verlopen deze taken moeizaam en traag. Het vraagt veel inspanning van de leerlingen waardoor er vaak minder aandacht kan zijn voor inhoudelijke zaken. 

Leerlingen met dyslexie zijn vaak gebaat bij:

  • extra tijd bij een repetitie
  • mondelinge overhoringen
  • een groter lettertype
  • werken op de computer met een spellingcontroleprogramma
  • het hanteren van een soepele normering van de spelling
  • auditieve begeleiding van een te leren tekst (tegelijk lezen en luisteren)

Dyscalculie

Dyscalculie is een rekenstoornis. 
Leerlingen met dyscalculie worden gekenmerkt doordat zij bijzonder slecht zijn in rekenen. Ondanks veel individuele hulp zijn zij niet in staat om zich de basisvaardigheden op het gebied van rekenen eigen te maken. Zo hebben zij grote moeite met de automatisering van bijvoorbeeld de tafels. Dyscalculie vraagt om een hele specifieke aanpak.