Onderwijstijd

De wettelijke norm voor onderwijstijd is voor leerjaar 1, 2 en 3 dat er tenminste 189 dagen onderwijs wordt verzorgd. Voor het vmbo is de onderwijstijd 3700 uur in vier jaar.
De school bepaalt, in overleg met met de belanghebbenden (ouders, leerlingen, docenten), de invulling van de onderwijstijd en legt daarover primair aan de ouders verantwoording af.

Lessentabel

Hieronder vindt u de lessentabel met het aantal uren les per vak per opleiding. Indien er een 'k' achterstaat betreft het een keuzevak.

Lessentabel 2020-2021


Lestijden

Onderbouw
1e lesuur | 08.30-09.30 uur
2e lesuur | 09.30-10.30 uur
pauze | 10.30-10.45 uur
3e lesuur | 10.45-11.45 uur
4e lesuur | 11.45-12.45 uur
pauze | 12.45-13.15 uur
5e lesuur | 13.15-14.15 uur
6e lesuur | 14.15-15.15 uur
pauze | 15.15-15.20 uur
7e lesuur | 15.20-16.20 uur

Bovenbouw
1e lesuur | 08.30-09.30 uur
pauze | 09.30-09.45 uur
2e lesuur | 09.45-10.45 uur
3e lesuur | 10.45-11.45 uur
pauze | 11.45-12.15 uur
4e lesuur | 12:15-13.15 uur
5e lesuur | 13.15-14.15 uur
pauze | 14.15-14.30 uur
6e lesuur | 14:30-15.30 uur
7e lesuur | 15.30-16.30 uur 

Op dinsdagen hebben wij een 45-minutenrooster.