Onderwijstijd

De wettelijke norm voor onderwijstijd is voor leerjaar 1, 2 en 3 dat er tenminste 189 dagen onderwijs wordt verzorgd. Voor het vmbo is de onderwijstijd 3700 uur in vier jaar.
De school bepaalt, in overleg met met de belanghebbenden (ouders, leerlingen, docenten), de invulling van de onderwijstijd en legt daarover primair aan de ouders verantwoording af.

Lessentabel

Hieronder vindt u de lessentabel met het aantal uren les per vak per opleiding. Indien er een 'k' achterstaat betreft het een keuzevak.

Lessentabel 2020-2021


Lestijden

De lestijden wijken af van de lestijden vernoemd in de informatiebrochure. Dit door aanpassingen m.b.t. de coronamaatregelen.

Onderbouw      Bovenbouw  
1e uur
2e uur
pauze
3e uur
4e uur
pauze
5e uur
6e uur
7e uur
08.30-09.30 uur
09.30-10.30 uur
10.30-10.45 uur
10.45-11.45 uur
11.45-12.45 uur
12.45-13.05 uur
13.05-14.05 uur
14.05-15.05 uur
15.05-16.05 uur
  1e uur
2e uur
3e uur
pauze
4e uur
5e uur
pauze
6e uur
7e uur
08.30-09.30 uur
09.30-10.30 uur
10.30-11.30 uur
11.30-11.45 uur
11.45-12.45 uur
12:45-13.45 uur
13.45-14.05 uur
14.05-15.05 uur
15:05-16.05 uur
  dinsdagen   dinsdagen
1e uur
2e uur
3e uur
pauze
4e uur
5e uur
pauze
steunles
08:30-09.15 uur
09:15-10.00 uur
10:00-10.45 uur
10:45-11.00 uur
11:00-11.45 uur
11:45-12.30 uur
12:30-13.00 uur
13:00-13.30 uur
  1e uur
2e uur
pauze
3e uur
4e uur
pauze
5e uur
Pauze
steunles
 08:30-09.15 uur
09:15-10.00 uur
10:00-10.15 uur
10:15-11.00 uur
11:00-11.45 uur
11:45-12.05 uur
12:05-12.50 uur
12:50-13.00 uur
13:00-13.30 uur