Vakken in de onderbouw

 • Mentorles
 • Nederlands
 • Engels
 • Duits (in leerjaar 2 en niet voor de basisklas)
 • Wiskunde
 • Rekenen
 • Mens & Techniek*
 • Mens & Gezondheid*
 • Mens & Maatschappij*
 • Bewegingsonderwijs
 • Beeldende vorming*
 • Spelles (in leerjaar 1)
 • Loopbaanleren
* Leergebieden

In de onderbouw geven we meer aandacht aan de samenhang tussen verschillende vakken. We doen dat in 'leergebieden'.
Wij werken met de volgende vier leergebieden:

 • Mens & maatschappij, waarin aardrijkskunde, geschiedenis, economie en godsdienst samen gaan
 • Mens & gezondheid, waarin biologie en verzorging samen gaan
 • Mens & techniek, waarin natuurkunde, scheikunde en techniek samen gaan
 • Beeldende vorming, waarin handvaardigheid en tekenen samen gaan

Naast bovenstaande vakken, kies je ook een KEI-vak.

Klassen/niveaus in de onderbouw

KGT-klas
Als je een advies hebt voor de kaderberoepsgerichte leerweg, de gemengde- of de theoretische leerweg, dan kom je in de 'KGT'-klas.
Je wordt hier voorbereid op een diploma dat toegang geeft tot de hoogste niveaus van het middelbaar beroepsonderwijs.
In deze klassen zitten maximaal 25 leerlingen.

BK-klas
Als je een advies hebt voor de basis-/kaderberoepsgerichte leerweg, kom je in de 'BK'-klas.
Aan het eind van het tweede leerjaar wordt dan bepaald of je examen gaat doen voor de basisberoepsgerichte leerweg of de kaderberoepsgerichte leerweg.

Basisklas
Als je een advies hebt voor de basisberoepsgerichte leerweg (meestal met leerwegondersteuning) kom je in de 'basisklas'. Deze klassen zijn klein (maximaal 18 leerlingen) waardoor we je de aandacht kunnen geven die je nodig hebt. 
De basisberoepsgerichte leerweg leidt op voor niveau 1 en 2 in het middelbaar beroepsonderwijs.

Kansklas
Als je een advies hebt op het grensgebied van praktijkonderwijs en de basisberoepsgerichte leerweg, is er bij voldoende aanmelding de kansklas. In deze kleine klas (14 leerlingen) krijg je met veel steun en begeleiding een jaar de kans het niveau van de basisklas te halen.