Facebook Bouwhuis in het Gooi

Tien jaar Bouwhuis

Een prachtige promotie voor de Techniek

Hilversum, 19 december 2013

Weer een woning opgeknapt door leerlingen van het VMBO van Hilfertsheem-Beatrix, College de Brink en studenten van het ROC. Het is inmiddels het tiende Bouwhuis. Genoeg reden om dit met elkaar te vieren.

Het 10e Bouwhuis, Larenseweg 241 in Hilversum, wordt donderdag 19 december opgeleverd. De gasten zijn vanaf 13.00 uur welkom om het huis te bekijken. Om 13.30 uur worden de certificaten aan onze leerlingen uitgereikt.

Het bouwhuis is een leer-werkomgeving, waar leerlingen van het VMBO en het MBO een mutatiewoning van de Alliantie geheel woonklaar maken voor de verhuur. Het enthousiasme waarmee deze leerlingen aan het werk zijn is groot. Leerlingen kunnen nu in het echt laten zien wat ze op school hebben geleerd. Het is een unieke samenwerking van scholen in de regio. Het ROC van Amsterdam (Dudok) in Hilversum , College De Brink (VMBO) in Laren, Hilfertsheem-Beatrix (VMBO) in Hilversum en het opleidingsbedrijf Bouw Mensen uit Bussum leveren de leerlingen. Ieder heeft in dit bouwproject zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. Een leerling van het ROC, die een bouwopleiding volgt is uitvoerder onder begeleiding van het Goois bouwbedrijf. De leerlingen van het VMBO doen het timmer- en installatiewerk onder leiding van de door de Alliantie ingehuurde onderaannemers.

De woning is geheel gestript en voldoet geheel aan de nieuwe regels van duurzaamheid, minimaal label B. Dit betekent dat de leerlingen de nieuwe technieken in de praktijk kunnen uitvoeren en daardoor met kennis en ervaring over duurzaamheid van school gaan. Het geweldige aan dit project is dat de leerlingen weten wat het bouwen in de praktijk inhoudt en welke knelpunten je kunt tegenkomen en moet oplossen. Er komen bekwame installateurs, elektriciens , timmerlieden en dakdekkers uit voort.

De Alliantie (woningcorporatie) erkent dit en is ook erg enthousiast over de opgedane ervaring hier in het Gooi. Zij leveren een opzichter die zich over het project ontfermt en het met de begeleidende aannemer tot een goed einde brengt. Donderdag kunt u het resultaat bewonderen.

Dhr. W. Kok
Projectleider Hilfertsheem-Beatrix en docent techniek

Opleidingsproject Gratamastraat 6 Hilversum
De Gratamastraat 6 is het tweede opleidingshuis in het seizoen 2012/2013. Deze woning heeft eerst een hele tijd te koop gestaan. Dit bouwhuis wordt tot half april verbouwd door leerlingen van Hilfertsheem Beatrix en de Brink in Laren. Het Huis wordt afgebouwd door leerlingen van het opleidingsbedrijf Bouw uit Naarden. Ook van deze school zijn al leerlingen op de bouwplaats.

Bouwhuis weer van start
Op maandag 12 september zijn de leerlingen van de VMBO scholen gestart met de uitvoering van de werkzaamheden aan een Alliantiewoning De oplevering staat gepland voor medio december.

Wat gaat er gebeuren?
De afgelopen maanden is het asbest aan het bouwhuis verwijderd en heeft Stephan Lonkhuizen, van het ROC in Hilversum tijdens zijn stage bij het Gooi's Bouwbedrijf, diverse tekeningen en berekeningen gemaakt.

Naast de gebruikelijk werkzaamheden zal bij dit bouwhuis extra aandacht worden gegeven aan het veilig werken. Op de scholen wordt voorlichting gegeven en ook in het bouwhuis zal streng worden toegezien op het naleven van de veiligheidsvoorschriften. Het Gooi's Bouwbedrijf staat de leerlingen met raad en daad ter zijde.
Waarom een koopwoning?
In april is het bouwhuis aan de Hendrik Smitstraat 8 opgeleverd en sindsdien zijn de voorbereidingen voor een nieuw bouwhuis in volle gang. Omdat we in april geen geschikte woning konden vinden, hebben we de afdeling verkoop om hulp gevraagd. 'Gelukkig' hadden ze een woning, die op de kruising van de Neuweg en de Ericastraat in Hilversum staat. Deze woning staat al meer dan een jaar te koop, doordat toekomstige bewoners opzien tegen de enorme verbouwing die daar noodzakelijk is.

Nou op zo'n enorme berg werk zaten leerlingen van College de Brink en Hilfertsheem- Beatrix nou net te wachten. Ben Raven en Chris Pettersson hebben samen een plan gemaakt, waardoor de woning van een gedateerde ex-huurwoning wordt verbouwd tot een aantrekkelijke koopwoning.