Informatie voor ouders/verzorgers

Verlengde aanmeldperiode vo-scholen en open lesmiddagen

Informatiedagen voor leerlingen en ouder(s)/verzorger(s)

Informatiebrochure 2021|2022 Hilfertsheem College 

Aanschaf Chromebook - informatie 2020-2021

De Gooise Gids

Scholen op de kaart Vind en vergelijk middelbare scholen bij jou in de buurt

Go VMBO De open dagen staan weer voor de deur, leerlingen uit groep 8 en hun ouders moeten straks kiezen voor een opleiding en een school. Go VMBO kan hen daarbij helpen. Go VMBO geeft informatie over het voortgezet onderwijs in het algemeen en het vmbo in het bijzonder. Voor leerlingen is er een game aan de hand waarvan ze kennis kunnen maken met het voortgezet onderwijs. Voor ouders en leerkrachten bevat de website veel (objectieve) informatie en ervaringen van ouders met het vmbo.  Go VMBO biedt niet alleen informatie, maar kan ook heel goed gebruikt worden als voorbereiding op het bezoeken van open dagen.

Vragen die u bij de keuze van een school kunnen helpen.