Aanmelding en Toelating


Aanmeldingsperiode leerjaar 1 2022-2023 | 28 februari t/m 4 maart 2022 12.00 uur

Alle complete* aanmeldingen die op 4 maart voor 12.00 uur binnen zijn, worden dan in behandeling genomen.

De volgorde van binnenkomst maakt tot die tijd niet uit. Iedereen die zich heeft aangemeld, krijgt via de mail een ontvangstbevestiging van de aanmelding. (Let er op dat uw e-mailadres duidelijk leesbaar staat vermeld op het aanmeldingsformulier.)
*) Het volledig ingevulde en ondertekende (door ouder/verzorger) aanmeldingsformulier, het schooladviesformulier van de basisschool en een kopie van ID/paspoort (incl. BSN).
Wordt er geloot?
Iedereen die zich heeft aangemeld, krijgt via de mail een bevestiging van ontvangst. Op vrijdagmiddag 4 maart om 12.00 uur beginnen wij te tellen. Als we voor bepaalde leerwegen meer aanmeldingen binnenkrijgen dan het aantal beschikbare plaatsen, moeten wij gaan loten.
Een eventuele loting vindt plaats op maandag 7 maart 2022 en wordt verricht door een notaris. 
Op maandag 7 maart om 16.00 uur informeren wij jou en de basisschool per mail of je wel of niet bent ingeloot op het Hilfertsheem College.

Word je uitgeloot, dan kun je op dinsdag 8 maart 2022 vanaf 08.00 uur jouw aanmeldingsformulier (inclusief het originele schooladviesformulier en overige documenten) ophalen om in te leveren op school van je tweede keuze. Aanmelden op de tweede school kan dinsdag 8 maart vanaf 11.00 uur.
Let op! Op de school van je tweede keuze geldt vervolgens wel de volgorde van binnenkomst.
LOOT-leerlingen en leerlingen van wie al een oudere broer of zus is ingeschreven op het Hilfertsheem College hebben voorrang bij plaatsing, mits zij voor 4 maart 2022 - 12.00 uur zijn aangemeld.

Heeft het zin om me op twee scholen in te schrijven?
Nee, dat is niet toegestaan. 

Belangrijk
  • De verantwoordelijkheid voor het op tijd binnenkomen van de aanmeldingsformulieren ligt bij de ouders.
  • Houd er rekening mee dat de post er soms langer over kan doen.
  • De beslissing over toelating geschiedt onder voorbehoud dat de verstrekte informatie juist is. Blijkt achteraf dat de verstrekte informatie niet klopt, dan wordt de toelating opnieuw beoordeeld.
Meer informatie over aanmelden, toelating e.d.

Qinas Samenwerkende VO-schoolbesturen in het Gooi


Tussentijdse aanmelding

Voor instroom kunt u contact opnemen met desbetreffende teamleider.
Leerjaar 1 en 2 - dhr. J. Slob
Leerjaar 3 en 4 - dhr. M. de Groot