Schoolvakanties

Onder voorbehoud van typefouten en wijzigingen
Schooljaar 2020-2021

Vastgesteld op 27.05.2020

Herfstvakantie  ma 12 okt. 2020-
vr. 16 okt. 2020
Kerstvakantie ma 21 dec. 2020-
vr 01 jan. 2021
Voorjaarsvakantie ma 22 febr. 2021-
vr 26 febr. 2021
Goede Vrijdag vr 02 apr. 2021
2e Paasdag ma 05 apr. 2021
Meivakantie ma 26 apr. 2021-
vr 7 mei 2021
Hemelvaart do 13 mei 2021
2e Pinksterdag ma 24 mei 2021
Zomervakantie ma 12 juli 2021-
vr 20 aug. 2021

Schooljaar 2021-2022

onder voorbehoud

Herfstvakantie  ma 18 okt. 2021-
vr. 22okt. 2021
Kerstvakantie ma 27dec. 2021-
vr 07 jan. 2022
Voorjaarsvakantie ma 21 febr. 2022-
vr 25febr. 2022
2e Paasdag ma 18 apr. 2022
Meivakantie ma 25 apr. 2022-
vr 6 mei 2022
Hemelvaart do 26 mei 2022+
vr 27 mei 2022
2e Pinksterdag ma 6 juni 2022
Zomervakantie ma 18 juli 2022-
vr 26 aug. 2022
 
Informatie schoolvakanties Rijksoverheid


Agenda


Aanmeldingsperiode schooljaar 2021|2022

maandag 1 maart t/m 19 maart 2021 - 12.00 uur.
Procedure aanmelding


Open Lesmiddag nieuwe leerlingen 
  • woensdag 10 maart 2021 | digitaal


Voorlichtingsavond voor ouders/verzorgers nieuwe leerlingen 2021-2022 
  • woensdag 10 februari 2021 | 19.30 uur | online

Open Dag
  • zaterdag 6 februari 2021 | geannuleerd


Voorlichtingsavond CVO 't Gooi als Topsport Talentschool 2021-2022
  • donderdag 28 januari 2021- 18.30 uur | online