Medewerkers

A - BCDEFGHI JKLM - N

OPQ - RSTUVW - XYZMevr. K. Abdulkadir
k.abdulkader@hilfertsheem.nl

Mentor 3B3
Engels

Mevr. J. van den Akker
j.vandenakker@hilfertsheem.nl
Mens & Techniek
B  
dhr. S. Barrink
s.barrink@hilflertsheem.nl
Roostermaker
dhr. J. de Barrios
j.debarrios@hilfertsheem.nl
Mens en Techniek
Mevr. M.C. Beusker
m.beusker@hilfertsheem.nl
Mentor 4B (zw)
Biologie
Mevr. J. van den Boom
j.vandenboom@hilfertsheem.nl
Nederlands
Leerlingbegeleider

Dhr. T. van den Boomen t.vandenboomen@hilfertsheem.nl

Beeld & Geluid
Mevr. M. Bos
m.bos@hilfertsheem.nl

Onderwijsassistente
Praktische Profieloriëntatie

Mevr. E.C.M. ten Broeke
e.tenbroeke@hilfertsheem.nl
Medewerker secretariaat 
Dhr. B. Broekhuis
b.broekhuis@hilfertsheem.nl
Mentor 1K
Bewegingsonderwijs
Topsport (LOOT) coördinator HC
Dhr. R.N. Brouwer
r.brouwer@hilfertsheem.nl

Onderwijsassistent

C  
Mevr. K.E.H. Caverlé
k.caverle@hilfertsheem.nl

Onderwijsassistente
Praktische Profieloriëntatie

Mevr. B. Cavadino
b.cavadino@hilfertsheem.nl
Nederlands
D  
Mevr. G. Derks
g.derks@hilfertsheem.nl
Mens & Gezondheid

Dhr. J.H. ten Donkelaar
h.tendonkelaar@hilfertsheem.nl
Mentor 1W
Beeldende vorming
Mevr. D.N. Duits
d.duits@hilfertsheem.nl

Remedial teacher

E  
Mevr. I.A. Ebbeling
i.ebbeling@hilfertsheem.nl
Conciërge
Mevr. D. van Ee
d.vanee@hilfertsheem.nl
Mentor 1Q
Engels

Mevr. S.D. van Eijden-van de Pol
s.vandepol@hilfertsheem.nl

Kantinebeheer
Mevr. P.A. van Eijk
p.vaneijk@hilfertsheem.nl
Spelles
Theater & Musical
Mevr. H.M. Elzinga
h.elzinga@hilfertsheem.nl
Mentor 2A
Bewegingsonderwijs
Mens & Maatschappij
F  
G  
Dhr. J.C. van Giessen
h.vangiessen@hilfertsheem.nl
Mentor 1B
Wiskunde/rekenen
Mevr. E. de Gooijer
e.degooijer@hilfertsheem.nl
Mentor 4K2
Wiskunde/Rekenen
Mevr. B.C.A.M. Goossen
b.goossen@hilfertsheem.nl
Remedial teacher
Dhr. M. de Groot
m.degroot@hilfertsheem.nl
Teamleider leerjaar 3 + 4
Biologie
H  

Dhr. O. Heijmen
o.heijmen@hilfertsheem.nl

Mens & Gezondheid
Dhr. R. Hengeveld
r.hengeveld@hilfertsheem.nl
Mentor 4LWT
Schoolmaatschappelijk werker
Dhr. P. Hollevoet
p.hollevoet@hilfertsheem.nl
Nederlands
Dhr. B. Huisman
b.huisman@hilfertsheem.nl
Conciërge
 I - J  
Dhr. S.A. Jippes
s.jippes@hilfertsheem.nl

Systeembeheerder
Beheerder AV-hulpmiddelen
Digitaal ondersteund onderwijs

Dhr. P. de Jonge
p.dejonge@hilfertsheem.nl

Engels
Spelles

K
Mevr. P. Keijer-Rácz
p.keijer@hilfertsheem.nl
Mentor 3KT
Engels
Mevr. J.L. Kers
j.kers@hilfertsheem.nl

Mentor 1P
Huiskamer
Mens & Gezondheid
Catering & Koken
Praktische profieloriëntatie

Mevr. H.W. Ketelaar
l.ketelaar@hilfertsheem.nl

Mentor 4B (ec)
Handel & Administratie
Economie & Ondernemen
Praktische Profieloriëntatie

Dhr. J.A. van 't Klooster
j.vantklooster@hilfertsheem.nl
Mentor  3K1
Bewegingsonderwijs
Sport & Spel
L  

Dhr. A. Lamboo
a.lamboo@hilfertsheem.nl

Nederlands

Dhr. D. van de Locht
d.vandeLocht@hilfertsheem.nl

Mens & Techniek
Mevr. M.O. van Luijn
m.vanluijn@hilfertsheem.nl

Mentor 4LWT
Verzorging
Zorg & Welzijn
Praktische profieloriëntatie

M  
Mevr. D. May
d.may@hilfertsheem.nl
Huiskamer

Mevr. M.T. Meereboer
m.meereboer@hilfertsheem.nl

Adjunct-directeur
Mevr. H. Meester
h.meester@hilfertsheem.nl
Orthopedagoog
Interne zorgcoördinator
Mevr. J. Merkenij
j.merkenij@hilfertsheem.nl
Administratief/secretariaat
Mevr. E. El Miles
e.elmiles@hilfertsheem.nl
Mentor 2Q
Engels
NO - P - Q  
Mevr. N.C. Oggel
n.oggel@hilfertsheem.nl

Mentor 4KT
Maatschappijleer 1+2

Mevr. Z. Oudijk-Wubs
t.oudijk@hilfertsheem.nl
Nederlands

Dhr. H. Out
h.out@hilfertsheem.nl

Conciërge
dhr. E.A. Peerdeman
e.peerdeman@hilfertsheem.nl
Wiskunde
R  
Dhr. E.J.J. Ronteltap
e.ronteltap@hilfertsheem.nl

Mentor 4B (tn)
Techniek Breed
Produceren Installeren en Energie
Praktische profieloriëntatie

Mevr. M. van Rooijen
m.vanrooijen@hilfertsheem.nl
Mentor 2P
Kunst & Cultuur
Beeldende vorming
Multimediaal Product

Dhr. J. Rutgers
j.rutgers@hilfertsheem.nl

Mens & Gezondheid
Biologie

S  

Mevr. Z. Sani
z.sani@hilfertsheem.nl

Natuur- en scheikunde
Mevr. T. van Schaik
t.vanschaik@hilfertsheem.nl
Medewerker secretariaat
Leerlingenadministratie
Mevr. T. Schouten
t.schouten@hilferstheem.nl
Conciërge
Dhr. J. Slob
j.slob@hilfertsheem.nl
Teamleider leerjaar 1+2

Mevr. M.J.G. Steentjes
m.steentjes@hilfertsheem.nl

Wiskunde/Rekenen
Mevr. H.E.M. Strankinga
h.strankinga@hilfertsheem.nl
Directeur
Mevr. S.A.M. Strik
s.strik@hilfertsheem.nl
Wiskunde/rekenen
T  
U  
Mevr. I. Ursem
i.ursem@hilfertsheem.nl
Beeldende vorming
Kunst & Cultuur 
V  

Dhr. O. Vallinga
o.vallinga@hilfertsheem.nl

Mens & Maatschappij
Dhr. H. Veenstra
h.veenstra@hilfertsheem.nl
Maatschappijleer
Mevr. J.M. Veerman-Boomsma
j.veerman@hilfertsheem.nl

Mentor 1A
Mens & Maatschappij

Mevr. F. Veldman
f.veldman@hilfertsheem.nl

Roostermaker
Kwaliteitszorg
Organisatie Schoolexamen

Dhr. D. Verdam
d.verdam@hilfertsheem.nl

Mentor 4K1
Bewegingsonderwijs
Sport & Spel

Dhr. B.Verduijn
b.verduijn@hilfertsheem.nl

Mentor 3B2
Mens en Techniek
Techniek breed
Bouwen Wonen en Interieur
Intersectoraal Techniek en Dienstverlening
Praktische profieloriëntatie

Mevr. R.P.T. Vijftigschild
l.vijftigschild@hilfertsheem.nl

Beeld & Geluid
Dienstverlening & Producten
Intersectoraal Techniek en Dienstverlening

W  

Mevr. A. van de Weem
a.vandeweem@hilfertsheem.nl

 Rekenen/Wiskunde
Mevr. M. Werkhoven
m.hubertus@hilfertsheem.nl
Mentor 2K
Duits
Mevr. M.L. Wets
m.wets@hilfertsheem.nl

Decaan
Verzorging
Zorg & Welzijn

Mevr. M. Wiegmans
m.wiegmans@hilfertsheem.nl
Nederlands

Mevr. M.S.M. Willeman
m.willeman@hilfertsheem.nl
timeout@hilfertsheem.nl

Time-Out
Leerlingbegeleider
Mevr. J. Wirht
j.wirht@hilfertsheem.nl
Mentor 3B1
Economie
Praktische Profieloriëntatie
Mevr. A. Woodroffe
a.woodroffe@hilfertsheem.nl
Engels
 X - Y - Z  
Mevr. M.E.J. Zeguers
m.zeguers@hilfertsheem.nl
Mentor 2R
Mens & Maatschappij
Maatschappijleer 2
Leerlingbegeleider
Mevr. J. Zijlstra
j.zijlstra@hilfertsheem.nl
timeout@hilfertsheem.nl
Time-Out
Interne vertrouwenspersoon

Hilfertsheem College | Lieven de Keylaan 58 1222 LH Hilversum | tel: 035 - 6831557 | fax: 035 - 6858297 | info@hilfertsheem.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV