Article Details
Cursus Positief Opvoeden J&G Bericht geplaatst op: 16-11-2017Cursus positief opvoeden voor gescheiden ouders 

(vaders of moeders, uit de Gooi en Vechtstreek)

Start woensdagochtend 17 januari 2018 van 09.15-11.45 uur in Hilversum 

Data en tijden cursus

Informatie en aanmelden 

Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek
CJG Hilversum: T 035 6926384 / cjghilversum@jggv.nl
CJG Huizen: T 035 692 6387 / cjghuizen@jggv.nl
Versa Welzijn: T 035 683 01 54 / groepswerk@versawelzijn.nl 

De ouder kan zichzelf aanmelden, een indicatie is niet nodig. Kosten deelname €30.- voor het materiaal( werkboek). Na aanmelding vind een kennismakingsgesprek plaats.

Positief opvoeden voor gescheiden ouders
 • Een oudercursus gericht op begeleiding van ouders bij scheidingsproblematiek
 • Gericht op verbeteren vaardigheden en zelfvertrouwen van de ouder om een positieve transitie/ omslag te kunnen maken na scheiding
 • De cursus is voor moeders of vaders. Iedere individuele ouder kan zelf besluiten deel te nemen.  (De andere ouder kan zich desgewenst aanmelden voor een volgende cursus).
 • In de vijf bijeenkomsten leren ouders vaardigheden voor het omgaan met de veranderingen als gevolg van de scheiding. Daarna volgt desgewenst  reguliere cursus  positief opvoeden.

Doelgroep
 • Ouders die conflicten over de opvoeding hebben na scheiding of dit voor willen zijn
 • Ouders die moeite hebben met het oppakken van hun eigen leven na scheiding
 • Ouders met emotionele moeilijkheden als gevolg van scheiding of dit voor willen zijn
 • Ouders die de wens hebben een goede ouder-relatie op te bouwen met de co-ouder
 • Ouders die op zoek zij naar informatie over gedrag van kinderen na scheiding

Doelstelling
 • Bevorderen dat ouders hun handelen afstemmen op het belang van hun kinderen
 • Stimuleren dat ouders effectief kunnen samenwerken in de opvoeding
 • Verbetering van vaardigheden om conflictueuze en stressvolle situaties te hanteren
 • Versterking van de opvoedingsvaardigheden van ouders.

Uitgangspunten
 • Tegemoetkomen aan de behoeften van kinderen
 • Het ontwikkelen van een effectieve (co-)ouderschapsrelatie
 • Op de juiste manier met kinderen (leren) communiceren
 • Een nieuw leven als alleenstaande ouder inrichten
 • Goed voor zichzelf zorgen als ouder


Terug

CVO 't Gooi | Postbus 153 | 1200 AD Hilversum | tel: 035 - 621 57 51 | fax: 035 - 624 85 61 | cb@cvogooi.nl ontwerp en realistaie SchoolMaster BV