Aanmelding en toelating

Aanmelding en toelating

Als je je wilt aanmelden, stuur dan het aanmeldformulier naar ons op (zie onder groep 8 - aanmelden). De periode om je voor de brugklas aan te melden start op 27 februari 2017 en eindigt 3 maart 2017. Eerder aanmelden mag natuurlijk ook. Iedereen die zich heeft aangemeld, krijgt via de mail een bevestiging van ontvangst. 

Aanmelden voor de andere leerjaren kan het gehele jaar door. Plaatsing gebeurt altijd in overleg met de vorige school.

 

Advies

Of je geplaatst wordt in een van onze mavo/havo-brugklassen is afhankelijk van het advies van de juf of meester van groep 8. Leerlingen met een advies vmbo-g/t, advies mavo (= vmbo-t) of een advies mavo/havo kunnen op de Sav terecht. Wij vinden het belangrijk dat je de juiste route volgt, daarom overleggen we intensief met de basisschool. Bij de plaatsing houden we ons aan de afspraken die we met de andere scholen in de regio hebben gemaakt. Als het advies van de basisschool (omhoog) bijgesteld wordt na afname van de eindtoets in mei, dan nemen wij dit bijgestelde advies over.

 

Bij wie kom je in de klas?

Op het aanmeldingsformulier kun je aangeven met wie je in de klas wilt zitten. Daar proberen we zo veel mogelijk rekening mee te houden. We kijken ook of je samen met andere kinderen naar school kunt fietsen.

 

Vóór de eerste schooldag

Als je bent toegelaten op de Savornin Lohman krijg je een uitnodiging voor een kennismakingsmiddag. Deze vindt plaats op woensdag 7 juni 2017. Op de kennismakingsmiddag ontmoet je je mentor en je klasgenoten. Aan het begin van de zomervakantie sturen we je een brief over de eerste schooldag op maandagmiddag 4 september 2017. Je hebt die dag nog geen les maar je gaat je klas leren kennen en alvast de school verkennen.

 

Kan ik me op twee scholen tegelijk inschrijven?

Het is niet toegestaan op twee scholen in te schrijven en de middelbare scholen halen eventuele dubbele inschrijvingen vóór de definitieve telling eruit. Bovendien kunnen leerkrachten van groep 8 de gegevens van een leerling maar naar één school sturen.

 

Heb je nog verdere vragen? Bel of mail dan gerust met de afdelingsleider onderbouw Pascalle Henkelman of kom langs op de Open Dag van 11 januari of de voorlichtingsavond van 18 januari 2017 (voor leerlingen en ouders).

 

Voor aanmelding tot leerjaar 2 en 3 wend je je tot

mevr. P. Henkelman, afdelingsleider onderbouw

telefoon: 035-6240261

p.henkelman@savorninlohman.nl

 


Voor aanmelding tot leerjaar 4 wend je je tot

de heer E. van Westering, leerjaarcoördinator bovenbouw

telefoon: 035-6240261

e.vanwestering@savorninlohman.nl


De Savornin Lohman | v. Ghentlaan 51 1215 PN Hilversum | tel: 035 - 624 02 61 | fax: 035 - 624 62 16 | post@savorninlohman.nlontwerp en realisatie SchoolMaster BV