Talen


Team Talen


Nederlands

Het vak Nederlands  is een vak dat  zich vooral richt op schrijven, spreken, kijken/luisteren  en lezen. Deze onderdelen zijn belangrijk voor het  examen, maar ook ondersteunend  voor de overige vakken, want bij alle vakken speelt de Nederlandse taal een cruciale rol. Samenvatten is b.v. een vaardigheid die voor alle vakken belangrijk is.  Niet alleen de methode Nieuw Nederlands wordt hiervoor gebruikt, maar bibliotheekbezoek, presentaties, lezen van boeken,  samenwerken in projecten, poëzie en fictie worden  behandeld.  In leerjaar 1, 2 en 3 zijn de basisvaardigheden belangrijk en in leerjaar 4 ligt het accent meer op  de eisen voor de Schoolexamens en het Centraal Eindexamen. Hulpmiddelen zijn het gebruik van de PC, het digibord en soms de smartphone. Leerlingen die zwak scoren voor bepaalde onderdelen zoals spelling en grammatica krijgen extra ondersteuning aangeboden.Engels


Zowel in onze samenleving als in het onderwijs is er sprake van een toenemende internationalisering. De Engelse taal neemt als wereldtaal een zeer belangrijke plaats in. Ook als leerlingen een tijdje in het buitenland willen verblijven, is Engels een essentiële taal. Op de Savornin Lohman bereiden wij onze leerlingen goed voor op het leven en werken in een internationale, gedigitaliseerde wereld.

 

Hoe zien de Engelse lessen eruit?
De les wordt in het Engels gegeven en meteen daarop vertaald in het Nederlands. Dit met als doel de leerlingen gewend te laten raken aan de Engelse klanken en hiermee het niveau op het gebied van lezen en luisteren te verhogen. Tijdens de les worden de leerlingen aangemoedigd te communiceren in het Engels. Leerlingen krijgen de gelegenheid hun opdrachten zowel zelfstandig te maken als samen in groepjes – in hun eigen tempo. De docent heeft hierbij de rol de leerlingen te begeleiden en het maximale uit ze te halen.

 

ICT

Onze methode Stepping Stones biedt een digitale leeromgeving. De leerlingen kunnen hierin oefeningen maken op de computer en krijgen feedback waar ze nog aan moeten werken. Met de herhalings- en verrijkingsoefeningen kunnen de leerlingen werken aan verbeterpunten of de verdieping in gaan. De docent treedt dan meer op als coach.


Examenjaar

In het examenjaar ligt de focus op het examen. In periode 1 richten wij ons op het schrijven van de persoonlijke brief en het onderdeel luistervaardigheid. In periode 2 werken wij met gesprekken en rollenspellen aan het onderdeel spreekvaardigheid voor het mondelinge examen in januari. Het leerjaar sluiten wij af met periode 3, waarin de zakelijke brief en de kijk- & luistervaardigheid met video-en audiofragmenten aan bod komen. Dit biedt een stevige basis voor een goede score op het eindexamen.


Tekstverklaren

Een belangrijk onderdeel van het Centraal Examen is het tekstverklaren. Uiteraard besteden we hier veel en serieuze aandacht aan besteed. Nog eens extra in de laatste weken voor het examen.

 

Werkweek London

Elk jaar gaan de leerlingen uit de examenklassen een week naar London. Zij logeren bij gastgezinnen en communiceren in het Engels. Dit stimuleert hun spreekvaardigheid enorm. Ze komen tijdens deze week ook veel te weten over de Engelse cultuur. Uiteraard bezoeken wij de nodige highlights van deze prachtige Engelse stad. 

 

Extra Engels
Anglia: de Savornin Lohman geeft iedere leerling in klas 1 en 2 de mogelijkheid deel te nemen aan het Anglia-project. Op hun eigen niveau en in hun eigen tempo werken de leerlingen aan de verdieping van de Engelse taal. Na afloop van het project worden ze getest op lezen, schrijven, grammatica en luistervaardigheid. Als ze zijn geslaagd voor het Anglia-examen ontvangen de leerlingen een cerftificaat.Frans

Waarom leer je vanaf klas 1 Frans op de Sav?

  • Communicatie tussen de mensen wordt steeds belangrijker. Talen leren is een paspoort voor de toekomst. Vanuit het Frans kan je makkelijker andere talen leren zoals Spaans of Italiaans. Buiten Frankrijk wordt er in 80 landen Frans gesproken.
  • Frankrijk is vakantieland nummer 1 van de Nederlanders. Het is dus handig en leuk als je in winkels, restaurants of met andere jongeren tijdens de vakantie een gesprek kunt voeren.
  • Voor de economie: in de internationale handel, horeca, toerisme of luchtvaart is Frans nuttig. Je kennis van de Franse taal is een voordeel voor bedrijven.

Wat is het programma Frans op de Sav?

In klas 1 en 2 is Frans een verplicht vak en in klas 3 en 4 een keuzevak.

-    -   In klas 1 t/m 3 maak je kennis met de Franse taal en cultuur. Elk hoofdstuk heeft zijn eigen thema en bij dat thema horen een woordenlijst, zinnetjes en een aantal taalregels (grammatica). De vaardigheden luisteren, lezen, schrijven en spreken komen allemaal aan de orde en zo leer je op een leuke afwisselende manier een hele mooie taal! Om je nog extra te motiveren en je te laten zien hoe leuk Frans is, doen we regelmatig opdrachten met liedjes, gedichten of films.

-    -   In klas 4 richten we ons vol op de examens. In periode 1 staat het schrijven centraal, in periode 2 de spreekvaardigheid met het mondeling en in periode 3 de kijk-luistervaardigheid met video-en audiofragmenten. Het hele jaar werken we aan de leesvaardigheid omdat het centraal examen alleen maar uit tekstbegrip bestaat.

-   Praktijkgericht: op de Sav leer je het Frans meteen in de praktijk te gebruiken. In klas 3 houden we een taaldorp waar de leerlingen gesprekken in een winkel, een restaurant, een VVV-kantoor, een politiebureau of bij een dokter uitvoeren.

 

Gebruik van ICT

Digitale methode: buiten de boeken werken we ook met de digitale versie van de methode Franconville tijdens lessen en thuis.

Wrts: een digitaal overhoorprogramma waarin we alle leerstof van klas 1 t/m 4 hebben gezet. De leerlingen kunnen de vertaling, spelling en uitspraak oefenen.

Kahoot: een spelletjes-app waarmee de leerstof tijdens de lessen en via de mobieltjes van de leerlingen wordt geoefend. 

TV5.monde en jde.fr: de sites van de Franse televisie en van de Franse krant, le journal des enfants, worden voor kijkopdrachten en voor het leesdossier gebruikt.

YouTube: voor liedjes, filmpjes of extra uitleg.

 

Extra Frans

Delf junior: de leerlingen van klas 3 en 4 die meer willen, kunnen zich voor het officiële Franse diploma Delf junior inschrijven. Ze kunnen het examen op de Europese niveaus A1, A2 of zelfs B1 voorbereiden. Ze krijgen daarvoor extra lessen. Het diploma is wereldwijd erkend.

Banduur: In klas 1 gaan we gedichten maken/voordragen en  kleine toneelstukjes spelen.

Steunles: de leerlingen die moeite hebben krijgen extra steun.

 

Excursies, uitjes, cultuur en gezelligheid

Lille: in klas 3 gaan de leerlingen een dag naar Lille waar ze een culturele opdracht en een interview op straat moeten uitvoeren. Natuurlijk is er ook tijd voor het winkelen en door de stad te wandelen.

Parijs: in klas 4 gaan we drie dagen naar Parijs. De mooiste toeristische bezienswaardigheden worden bezocht. De leerlingen vinden deze reis altijd geweldig.

Filmtheater: zodra er een leuke Franse film in de bioscoop draait, gaan we met de leerlingen van klas 3 en 4, die er zin in hebben naar toe. Een leuke manier om Frans te oefenen en natuurlijk ook vaak een goede gelegenheid om daarna samen iets te gaan drinken of eten. Altijd heel gezellig!

Cultuur en feest: tijdens de lessen besteden we tijd aan de cultuur en de gewoontes in Frankrijk. We plannen dan ook een keer per jaar een Frans ontbijt of lunch met de leerlingen tijdens de les. In klas 1, begin januari, is la galette des rois een traditie geworden. Deze taart, bedoeld om de Driekoningen te vieren, wordt de hele maand in Frankrijk gegeten. Altijd spannend om te weten wie van de leerlingen de koning en de koningin wordt!

Interessante websites

http://frans-sav.weebly.com/


Duits

Duits is een prachtige taal en wordt steeds belangrijker. In veel beroepen komen kennis en vaardigheden in het Duits van pas en Duitsland is voor veel bedrijven een belangrijke partner. Wij werken er naar toe dat leerlingen correct en zonder drempelvrees Duits spreken en de geschreven en gesproken taal begrijpen. Hierbij maken we o.a. gebruik van het programma WRTS: alle idioomoverhoringen zijn hier te vinden om ook digitaal te kunnen leren. In onze methode Neue Kontakte zit een digitale leeromgeving waar alle opdrachten te vinden zijn via de computer.

Leren in de praktijk

Om het Duits (nog) aantrekkelijk te maken, leren we ook veel in de praktijk. Bijvoorbeeld door het vertonen van filmfragmenten. Als je dan samen vragen gaat beantwoorden, dan leer je het goed begrijpen. Ook gaan we elk jaar met de derde klassen naar Düsseldorf, waar we een school bezoeken en uitdagende opdrachten uitvoeren. De spreekvaardigheid oefenen en toetsen we aan de hand van levensechte situaties en rollenspellen.

 

In de bovenbouw maak je een leesdossier en verzamel je de bewijzen van de lees- en kijkopdrachten. In de examenklas kiezen we een stad of streek uit waarover de leerling een werkstuk moet maken.

Interessante website

www.wrts.nl
 


De Savornin Lohman | v. Ghentlaan 51 1215 PN Hilversum | tel: 035 - 624 02 61 | fax: 035 - 624 62 16 | post@savorninlohman.nlontwerp en realisatie SchoolMaster BV