Leerwerktraject

Binnen de sectoren economie en zorg en welzijn biedt De Opmaat leerwerktrajecten voor leerlingen die meer praktijkgericht willen werken en leren. De leerling volgt Nederlands en een beroepsgericht vak, behorende bij de sector die de leerling heeft gekozen. Hij sluit de vakken met een examen af. Voor beide vakken moet minimaal een zes gehaald worden. Daarnaast stellen wij verplicht dat de leerling de vakken maatschappijleer -1, kunstvakken -1 en bewegingsonderwijs naar behoren afsluit. Op het diploma staat vermeld dat de leerling de basisberoepsgerichte leerweg "leerwerktraject"heeft gevolgd. De verplichte stage van 2 of 3 dagen moet met een voldoende zijn afgerond.

 

College de OpMaat | Larenseweg 127 1221 CL Hilversum | tel: 035 - 695 01 72 | fax: 035 - 695 35 08 | info@collegedeopmaat.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV