Leerlingenraad



De leerlingenraad zal volgens onderstaand schema bijeenkomen. Leerlingen die zitting hebben in de leerlingenraad kunnen hun "werkuren" opgeven als maatschappelijke stage.

Samenstelling leerlingenraad 2016-2017

 

Klas

Mentoren

Leerling

Reserve

1A



 

1B




1C



1D


2A



 

2B




2C


 

 

2D

 

3A/4AKA


 

 

3B




3C


 

 

3D




3E/3TL 


4ECO1/4ZW3


 

 

4ECO2/4ZW4/4TL 



 

4ZW1/4ZW2



         

 

College de OpMaat | Larenseweg 127 1221 CL Hilversum | tel: 035 - 695 01 72 | fax: 035 - 695 35 08 | info@collegedeopmaat.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV