Onderwijskwaliteit
  

Scholen op de kaart

Scholen willen hun onderwijskwaliteit graag verantwoorden. De VO-raad heeft met en voor VO-scholen de website Scholen op de kaart ontwikkeld. Op deze site geeft elke school inzicht in de eigen onderwijskwaliteit op basis van twintig indicatoren, afkomstig van DUO, Onderwijsinspectie en van de school zelf. De resultaten worden vergeleken met landelijke gemiddelden.
De informatie wordt door de school actueel gehouden. U wordt van harte uitgenodigd te volgen hoe het Comenius College er voor staat.

 Klik op onderstaande link om de site te raadplegen.

 

http://www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/624/Comenius-College


Excellente school

Alle afdeling ontvingen het predicaat Excellente School 2014. Ook de beide andere afdelingen presteren bovengemiddeld. De gymnasiumafdeling behoort tot de best presterende scholen in Nederland.

Juryrapport Excellente School 2014 mavo

Juryrapport Excellente School 2014 havo

Juryrapport Excellente School 2014 vwo


Comenius College | Bisonlaan 1 1217 GH Hilversum | tel: 035 - 621 57 51 | fax: 035 - 624 85 61 | info@comeniusnet.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV