Comenius blijvend Gezonde School
28 december 2015 
Aan het Comenius College
Onlangs is op uw school een audit uitgevoerd in het kader van vignet Gezonde School. Op basis van de bevindingen van de beoordelaar ontvangt u hierbij de uitslag van de audit met een toelichting.
Uitslag
Op basis van de audit is uw school op Themacertificaat Roken, alcohol- en drugspreventie positief beoordeeld. Gefeliciteerd! Zoals we al in eerdere communicatie hebben aangegeven is het vignet Gezonde School een beloning voor goed werk. En jullie goede werk hebben we nu in de praktijk kunnen bevestigen. Dat is goed nieuws en het betekent dat jullie gewoon kunnen doorgaan zoals jullie al bezig zijn.

Toelichting
Het Comenius College Hilversum heeft in 2014 als eerste school het themacertificaat roken-, alcohol- en drugspreventie voor het voortgezet onderwijs behaald. Het is een school die al 4 jaar lang een rookvrij schoolterrein heeft en sinds enige jaren ook het predicaat alcoholvrije school van de GGD Gooi- en Vechtstreek heeft. Bij zowel de aanvraag als de audit is het een school die alles goed op orde heeft en uitstraalt met gemak een alcohol- en rookvrije school te zijn. Het beleid is goed op orde, de regels en sancties zijn duidelijk voor iedereen, er is een zorgstructuur, ouders worden geïnformeerd en er is voorlichting voor leerlingen uit de diverse jaarlagen. Binnen de gehele school lijkt er goed draagvlak te zijn, van medewerkers tot ouders en leerlingen. Daarnaast heeft de school een soort van voorbeeldfunctie voor scholen uit het omringende gebied. Een rol die met verve wordt uitgedragen door de rector die de gezondheid van zijn leerlingen serieus neemt. We kunnen dus stellen dat de school met recht het vignet Gezonde School draagt!
Met vriendelijke groet,
Esther Slinkman
Projectleider vignet Gezonde School
GGD GHOR Nederland
Drankverbod tijdens examengalaComenius College ontvangt vignet ‘Gezonde School’
Bron: De Gooi- en Eemlander, 16-11-2014

HILVERSUM - Niemand minder dan Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad, kwam vrijdagmiddag naar het Comenius College in Hilversum voor de uitreiking van het vignet Gezonde School voortgezet onderwijs.

In het bijzijn van alle leerlingen en wethouder Eric van der Want overhandigde hij het vignet voor het thema 'roken, alcohol- en drugspreventie' aan rector Johan Veenstra. Naast het Comenius ontvingen nog twee middelbare scholen het vignet Gezonde School. Het Blariacumcollege in Venlo kreeg het eerste vignet voor het thema 'bewegen en sport' en het Vechtdal College in Dedemsvaart voor het thema 'voeding'.


Foto: Studio Kastermans 

 

Middelbare scholen kunnen sinds 1 september 2014 voor vier thema's een vignet aanvragen: voeding, bewegen en sport, roken, alcohol- en drugspreventie en relaties en seksualiteit. Het vijfde thema sociaal emotioneel welbevinden is vanaf maandag aan te vragen. Het vignet is een erkenning voor scholen die structureel, planmatig en integraal werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun studenten en medewerkers.

Comenius College | Bisonlaan 1 1217 GH Hilversum | tel: 035 - 621 57 51 | fax: 035 - 624 85 61 | info@comeniusnet.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV