Centraal bureau
Het centraal bureau is van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren geopend. Het algemene telefoonnummer is 035-621 65 17, het e-mailadres cb@cvogooi.nl. De voornaamste werkterreinen betreffen financiën en beheer, personeel, organisatie en ICT.

Teamfoto
Bovenrij van links naar rechts:
Sytze Haenen, directeur-bestuurder CVO 't Gooi, Marja Verhoog, personeelsfunctionaris, Linda Hoogkamp, stafmedewerker P&O, Bianca Kroon, management assistente, Henk van der Wal, financiële administratie.

Onderrij van links naar rechts:
Evert Nawijn, directeur centraal bureau, Carla Kok, financiële administratie (uit dienst 2015), Karin van Beek, financiële administratie, Marcelle de Moor, management assistente.

Afwezig: Kitty Louwers, informatiemanager, Jessica van Dongen, medewerker P&O

 

Het kantoor van het centraal bureau en de algemene directie
van CVO 't Gooi bevindt zich in het schoolgebouw van het Comenius College, E.S10.
CVO 't Gooi | Postbus 153 | 1200 AD Hilversum | tel: 035 - 621 65 17 | fax: 035 - 624 85 61 | cb@cvogooi.nlontwerp en realisatie SchoolMaster BV